dot
Taklit Etmek Suretiyle Atılmış İmzalara Örnek  e-Posta


 

 


Solda orijinal bir imza, sağda ise; taklit edilmek suretiyle atılmış imzanın arasındaki farklılıkları gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Solda orijinal bir imza, sağda ise; taklit edilmek suretiyle atılmış imzanın arasındaki farklılıkları gösterilmiştir. 
Dikkatlice incelendiğinde taklit edilen imzalarda taklit eden şahsın kalem uyguladığı basınç, dönüş hareketleri, başlangıç ve bitim hareketleri, noktalama ve sedil işaretlerinin yapılışı orijinal imzadan farklılıklar göstermektedir.